Perninské rašeliniště je přírodní rezervace nacházející se v Krušných horách v okolí obce Pernink v Karlovarském kraji. Jedná se o jedno z největších rašelinišť v České republice, které je pro svou unikátní flóru a faunu chráněno již od roku 1953.

Rašeliniště je tvořeno vrstvou rašeliny, která se tvoří z pomalu rozkládajících se rostlinných zbytků, a nachází se zde mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů, jako jsou například rosnatky, prstnatec májový, prha arnika, kriticky ohrožený skokan hnědý nebo čolek horský.

Perninské rašeliniště je také významným zdrojem vody, neboť rašelina zadržuje a ukládá vodu, která je následně postupně uvolňována do okolí. V minulosti se zde těžila rašelina jako palivo, což způsobilo významné poškození tohoto unikátního přírodního prostředí.

Dnes je Perninské rašeliniště chráněno jako přírodní rezervace a je možné se zde projít po naučné stezce, která návštěvníkům umožní poznat unikátní flóru a faunu tohoto místa.

Navigovat do místa